Teenusetingimused

Kuto Tootmine OÜ teenuste osutamise üldtingimused

 

Teenus

 • Teenuse olemuseks on kolimis- ja veoteenuse ning nendega seonduvate kokkulepitud lisateenuste osutamine ja organiseerimine.

Töö algus ja lõpp

 • Tööaja algus algab siis kui töömehed on jõudnud kokkulepitud ajal tellitud kohta.
 • Tööaeg lõpeb kui kokkulepitud tööd objektil on lõpetatud ja on esitatud saateleht-arve.

Tasumine

 • Eraisikutel sularahas vahetult peale tööde lõppu esitatud arve-saateleht alusel.
 • Firmadel vahetult peale tööde lõppu esitatud arve-saateleht alusel, või kokkuleppel ülekandega 7 päeva jooksul.

Teenuse maksumus

 • Kolimisfirma osutab teenuseid tunnihindade või hinnapakkumisel kokkulepitud hindade alusel.
 • Miinimumhinnaks  on ühe töötunni hind.
 • Väljaspool Tartut teenust osutades arvestatakse kilomeetrihinda, mis algab Tartu linnapiirist ja lõpeb tagasi linnapiirini jõudmisega.

Broneerimine/tellimine

 • Tellimine toimub e-kirja teel. Üldinfo antakse telefoni teel.
 • Tellija peab esitama tõese info kolimise kohta (kolimise alg- ja lõppunkti aadressid, korrused, liftide olemasolu, tellimuse esitaja ja maksja andmed, kolitavate esemete loetelu, võimalikud takistused).
 • Kolitavad esemed peavad olema tellija omad või tellija omab õigust nende kolimiseks.
 • Kolimisfirma ei vastuta ühelgi viisil kolitava vara päritolu eest.

Tellimusest loobumine

 • Tellimusest loobumiseks tuleb sellest e-maili teel ette teatada vähemalt 24 tundi. Vastasel juhul on kolimisfirmal õigus nõuda kompensatsiooni ühe töötunni ulatuses.

Vastutus

 • Kolimisfirma vastutab kolimise ja transpordi käigus tellija varale või kolmandatele isikutele(hooned, ruumid) tekitatud kahjude eest.
 • Kolimisfirma vastutab enda töötajate poolt pakendatud varade eest.
 • Kõik pretensioonid kolitava või transporditava vara suhtes tuleb fikseerida koheselt ja esitada pretensioon kirjalikus vormis.

Kolimisfirma ei vastuta:

 • Kolitava vara eest, kui see on tellija poolt valesti või ebapiisavalt pakendatud.
 • Kui tellija keeldub vara pakkimisest kolimisfirma poolt.
 • Tagajärgede ja kahjude eest, mis on põhjustatud kolimisfirmaga mitteseotud kolmandate isikute poolt(kliendi sõbrad ja tuttavad aitavad pakkida ja laadida).

Vaidluste lahendamine

 • Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt EV kehtivale seadusandlusele.

 

Teenuse tellimisel kinnitab tellija, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega