Teenusetingimused

Kuto Tootmine OÜ teenuste osutamise üldtingimused

 

Teenus

 • Teenuse olemuseks on kolimis- ja veoteenuse ning nendega seonduvate kokkulepitud lisateenuste osutamine ja organiseerimine.

Töö algus ja lõpp

 • Tööaja algus algab siis kui töömehed on jõudnud kokkulepitud ajal tellitud kohta.
 • Tööaeg lõpeb kui kokkulepitud tööd objektil on lõpetatud ja on esitatud saateleht-arve.

Tasumine

 • Eraisikutel sularahas vahetult peale tööde lõppu esitatud arve-saateleht alusel.
 • Firmadel vahetult peale tööde lõppu esitatud arve-saateleht alusel, või kokkuleppel ülekandega 7 päeva jooksul.

Teenuse maksumus

 • Kolimisfirma osutab teenuseid tunnihindade või hinnapakkumisel kokkulepitud hindade alusel.
 • Miinimumhinnaks  on ühe töötunni hind.
 • Hinnapakkumine ei sisalda kindlustustasu.
 • Teenuse tunnihinnas ei sisaldu raskete ja suuregabariitsete esemete nt. seifide, klaverite, suurte printerite jne. tõstmine ja transport. See lepitakse kliendiga eraldi kokku.
 • Väljaspool Tartut teenust osutades arvestatakse kilomeetrihinda, mis algab Tartu linnapiirist ja lõpeb tagasi linnapiirini jõudmisega.
 • Kolimisel kohtades kus on parkimine tasuline lisandub parkimistasu teenuse hinnale.

Broneerimine/tellimine

 • Tellimine toimub e-kirja või veebilehel www.tartukolimine.ee päringuvormi täitmise teel.
 • Üldinfo antakse telefoni teel.
 • Tellija peab esitama tõese info kolimise kohta (kolimise alg- ja lõppunkti aadressid, korrused, liftide olemasolu, tellimuse esitaja ja maksja andmed, kolitavate esemete loetelu, võimalikud takistused).
 • Kolitavad esemed peavad olema tellija omad või tellija omab õigust nende kolimiseks.
 • Kolimisfirma ei vastuta ühelgi viisil kolitava vara päritolu eest.

Tellimusest loobumine

 • Tellimusest loobumiseks tuleb sellest e-maili teel ette teatada vähemalt 24 tundi. Vastasel juhul on kolimisfirmal õigus nõuda kompensatsiooni ühe töötunni ulatuses.

Vastutus

 • Kolimisfirma vastutab kolimise ja transpordi käigus enda kolijate poolt tellija varale või kolmandatele isikutele(hooned, ruumid) tekitatud kahjude eest.
 • Kolimisfirma vastutab kolitavate varade eest juhul kui kogu kolimise protsess on läbi viidud kolimisfirma töötajate poolt.
 • Protsess sisaldab kolitava vara pakkimist, vajadusel lahti-kokku monteerimist, laadimistöid ja transporti uude asukohta, paigaldust ja pakendi utiliseerimist jäätmejaamas.
 • Kõik pretensioonid kolitava või transporditava vara suhtes tuleb fikseerida koheselt ja esitada pretensioon kirjalikus vormis.
 • Kolimisfirmal on õigus otsustada kas eset on võimalik transportida või mitte. Kui kolija näeb, et kaubal on oht puruneda mitte kolija süül, siis lepitakse kliendiga kolimistingimustes eraldi kokku.

Kolimisfirma ei vastuta:

 • Esemete purunemise, määrdumise või mõne muu kriimustuse-defekti eest, kui see on tellija poolt pakkimata või valesti ehk ebapiisavalt pakendatud.
 • Kui tellija keeldub vara pakkimisest kolimisfirma poolt.
 • Tagajärgede ja kahjude eest, mis on põhjustatud kolimisfirmaga mitteseotud kolmandate isikute poolt(kliendi sõbrad ja tuttavad aitavad pakkida ja laadida).
 • Pressitud saepuru- või puitlaastplaadist mööbli eest, sest see ei ole mõeldud korduvaks lahti-kokku monteerimiseks ega transpordiks erinevate objektide vahel.
 • Kahjude eest mis on tekkinud esemete kasutamisel loomuliku amortisatsiooni käigus.
 • Kliendi tellimisel valmistab erikohtlemist vajavad seadmed nt. vee-ja kohviautomaat, printer, server jne. neid hooldav tehnik. Seadmete kolimine toimub tehniku antud transpordi juhendi järgi.

Vaidluste lahendamine

 • Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt EV kehtivale seadusandlusele.

 

Saates päringu kinnitab tellija, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega