Utiliseerimine

Kolimine tähendab ka aja jooksul kogunenud asjade liigitamist vajalikeks ja mittevajalikeks.

Utiliseerime esemed vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Tartu linnavalitsuse määrustele.

Eraisikutele mööbli, kodutehnika, vanapaberi ja teiste taaskasutusse sobivate materjalide utiliseerine tasuta. Tasuda tuleb ainult töömeeste tehtud töö ja transpordi eest. Ehitusprahi, olmejäätmete, puulehtede jne utiliseerimise eest tuleb lisaks tasuda prügilamaks. Prügilamaks tuleb tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Juuridiliste isikute jäätmeid Tartu jäätmejaamad vastu ei võta. Need transpordime otse prügilasse või ohtlike jäätmete käitlejale. Kogu teenus on tasuline. Tasuda tuleb vastavalt jäätmekäitlejate hinnakirjale, lisaks meie töömeeste tasu tunnihindade alusel.


 

 

 

Tekkis huvi? Helista julgelt
(+372) 501 5312